Aanmelden


vul hieronder je e-mailadres en wachtwoord in om aan te melden!

E-mailadres:

Wachtwoord:

Stichting Recreatiezaalvoetbal Heerhugowaard

Aanmelden nieuw team

Indien u interesse heeft om met een team deel te nemen aan onze competitie kunt zich laten registreren op onze wachtlijst.
Dit kunt u doen door een mail te sturen naar het wedstrijdsecretariaat of middels een klik op deze link.

Vermeld in de mail de volgende gegevens van de contactpersoon:
* Naam
* Adres
* Postcode en woonplaats
* Telefoonnummer
* Telefoonnummer mobiel
* Emailadres

En indien bekend svp ook onderstaande gegevens aangeven:
(Definitieve opgave van deze gegevens volgt zodra het team tot onze competitie is toegelaten):
* Naam team
* Kleuren tenue (shirt en broek)
* En een overzicht van de te verwachten spelers die meedoen

Elk jaar rond 1 juni krijgt u een melding op welke positie op de wachtlijst u staat met de vraag of uw team nog steeds op de wachtlijst wilt blijven staan.
Er zijn geen kosten verbonden aan het inschrijven/opnemen op de wachtlijst.

Indien een reeds spelend team stopt of aangeeft om te stoppen benaderen wij de contactpersoon van het team dat bovenaan op de wachtlijst staat. Mocht er -binnen de in het bericht aangegeven termijn- geen reactie zijn dan zullen wij de volgende team benaderen op de wachtlijst.
Meestal vindt het benaderen van contactpersonen/teams plaats aan het eind van de competitie tussen ca. 15 maart en 5 mei.
Bij positieve reactie van het nieuwe team zal dit team in principe bij de start nieuwe competitie instromen in de C-poule. Ook is het mogelijk dat er tussentijds een nieuwe team instroomt onder nader te bepalen voorwaarden.
Elke team dat instroomt krijgt een gesprek met de Stichting/Organisatie waarbij afspraken gemaakt worden.
Alle spelers uit het team dienen voor hun eerst te spelen wedstrijd individueel akkoord te gaan met het meest recente Huishoudelijk Reglement welke te vinden is op de website onder ‘Documenten’.